DTA-Technik
DTA-Technik
UDT
Serwis TT
+48 62 505 78 78 Pn - Pt 08:00 - 16:00 Bachorzew, ul. Graniczna 2 63-200 JAROCIN
+48 62 505 78 78 Pn - Pt 08:00 - 16:00 Bachorzew, ul. Graniczna 2 63-200 JAROCIN
+48 62 505 78 78 Pn - Pt 08:00 - 16:00 Bachorzew, ul. Graniczna 2 63-200 JAROCIN
urządzenia
markowe
akcesoria
firmowe
szkolenia
praktyczne
sklep firmowy

Bezwykopowa renowacja, wymiana rurociągu czy jednak wykop

Bezwykopowa renowacja, wymiana rurociągu czy jednak wykop

Bezwykopowa renowacja rurociągu

W tym numerze nie bez powodu poruszę problem bezwykopowej wymiany bądź renowacji rurociągu. Od jakiś trzech miesięcy problem wymiany magistrali wodociągowej na moim osiedlu dotyczy poniekąd mojej osoby i pozostałych mieszkańców dwustutysięcznego miasta. Podejmując decyzję o rozkopaniu dwóch ulic osiedlowych i pozbawienia mieszkańców użytkowania na wiele tygodni kilku osiedlowych parkingów, do tego codzienny hałas ciężkiego sprzętu budowlanego do odtwarzania infrastruktury, ktoś prawdopodobnie nie wiedział o istnieniu metod, które w dużym stopniu skrócą czas całej operacji i zmniejszą jej negatywne oddziaływanie na mieszkańców i środowisko naturalne. Do tego koszt całej operacji będzie dużo niższy patrząc na konieczność odtwarzania ulic, zaangażowania kilkudziesięciu pracowników i paliwożernych maszyn budowlanych.
W niektórych przypadkach możemy zastosować metody renowacji, czyli przywrócenie obecnego rurociągu do pełnej sprawności. W innych wymienić rurę na nową bez wykonywania wykopu na całej jej długości. Zarówno w jednych, jak i w drugich metodach warunkiem podstawowym do wykonania tych operacji jest drożność rurociągów. W tym celu wykonuje się inspekcje przy pomocy kamer. Wynik kamerowania pozwala nam ocenić dokładnie kondycję danego rurociągu i podjąć decyzję dotyczącą w jakiej technologii zostanie odnowiony badany odcinek. W przypadku małych nieszczelności i dobrze zachowanego profilu konstrukcji rury stosuje się renowację z wykorzystaniem np. materiałów żywicznych. Natomiast przy większych uszkodzeniach – metody bezwykopowej wymiany rurociągów tj. kraking dynamiczny lub statyczny. Przy wyborze konkretnej metody decydują w dużej mierze warunki ekonomiczne. Ja w opinii zatrzymam się natomiast dłużej nad krakingiem statycznym, którą to metodę uważam za bez konkurencyjną z uwagi na zakres jej stosowania. Obecnie metoda ta pozwala na wymianę starych rurociągów w szerokim zakresie średnic i z powszechnie stosowanych materiałów instalując w 100% nową rurę nawet o większej średnicy niż istniejąca przez zastosowanie systemu specjalnych poszerzeń. Oczywiście każda z powyższych metod ma swoje ograniczenia i wybór odpowiedniej wymaga od inwestorów wystarczającej wiedzy.

Jakie korzyści przynosi zastosowanie krakingu statycznego?

Zakładając wymianę̨ 100 m czynnego rurociągu DN400, wykonawca przygotowuje dwa wykopy technologiczne zabezpieczone szalunkami. Nie ma potrzeby rozkopania 100 m drogi i zastosowania na całej długości szalunków. Do obsługi w przypadku wyboru technologii bezwykopowej wystarczą 2–3 osoby, a czas wymiany to jeden dzień roboczy. Co szczególnie istotne, nie ma konieczności zamknięcia drogi, pod którą̨ poprowadzony jest rurociąg, ponieważ̇ cała wymiana odbywa się̨ po trasie starej rury. Nie jest też generowany uciążliwy hałas – taki, jak podczas wykorzystania zestawu maszyn budowlanych w przypadku wymiany odkrywkowej. Ponadto nie trzeba przekonywać́, że jedna maszyna krakingowa nie wygeneruje takich finansowych kosztów, jak sprzęt niezbędny do tradycyjnej wymiany (frezarki i piły do asfaltu, koparki, walce, zagęszczarki, wywrotki, rozściełacze asfaltu i kilkudziesięciu zaangażowanych pracowników.

Wymiana w wykopie otwartym

Wymiana bezwykopowa z wykorzystaniem maszyny krakingowej

kilkadziesiąt osób obsługujących budowę

2–3 osoby obsługujące sprzęt

zestaw maszyn: koparki, walce, frezarki i piły do asfaltu, rozściełacze, wywrotki do transportu urobku

jeśli wykonanie niewielkich wykopów technologicznych jest potrzebne, stosowana jest asysta minikoparki

szalunki na całej długości wykopu

ewentualne szalunki niewielkich wykopów technologicznych

zablokowana droga, hałas i unoszący się̨ pył

technologia przyjazna mieszkańcom ze względu na niewielką ingerencję w ruch uliczny, cicha i niegenerująca nadmiernej ilości pyłu

czas budowy to kilka dni, a nawet tygodni

jeden dzień́ pracy maszyny to wymiana nawet do 200 m rurociągu na nową rurę̨ (długość́ zależy od warunków danego projektu)

wysokie koszty, technologie nieprzyjazne lokalnej społeczności, długi czas realizacji inwestycji

niskie koszty, krótki czas realizacji inwestycji, technologia nieuciążliwa dla lokalnej społeczności

 

Autor: mgr inż. Paweł Derwich